top of page

כנס איגוד דוברי הרשויות 2017

* הרשמות והשתתפות בתחרות כוכב העיר יש לשלוח לכתובת igud@br7.org.il

Anchor 1

2017 כנס איגוד דוברי הרשויות המקומיות

מיכל הרשמן שטרית החומרים מהם עשויה מנהיגות כנס דוברי הרשויות המקומיות 2019

מיכל הרשמן שטרית החומרים מהם עשויה מנהיגות כנס דוברי הרשויות המקומיות 2019
חיפוש סרטון...
מיכל הרשמן שטרית החומרים מהם עשויה מנהיגות כנס דוברי הרשויות המקומיות 2019
01:14:31
צפייה בסרטון

מיכל הרשמן שטרית החומרים מהם עשויה מנהיגות כנס דוברי הרשויות המקומיות 2019

אסף שמואלי   שיימינג וניהול משברים ברשתות החברתיות
48:07
צפייה בסרטון

אסף שמואלי שיימינג וניהול משברים ברשתות החברתיות

הענקת פרס לדוברות המצטיינת   כנס דוברי הרשויות המקומיות 2019
25:58
צפייה בסרטון

הענקת פרס לדוברות המצטיינת כנס דוברי הרשויות המקומיות 2019

אבינועם הדס עמידה מול מצלמה כנס דוברי הרשויות 2019
01:04:46
צפייה בסרטון

אבינועם הדס עמידה מול מצלמה כנס דוברי הרשויות 2019

bottom of page