top of page
עדכונים אחרונים

איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל קורא להפסיק את העליהום על העיתונאים

איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל מודאג מהמצב המסוכן שנוצר לאחרונה כאשר עיתונאים מאוימים ומסתובבים עם מאבטחים.

אנו עדים יותר ויותר על מקרים בהם הותקפו ואף נפצעו עיתונאים המבצעים את עבודתם .

האיגוד קורא לעצור את סחף הזה ואת הגל העכור, לפני שהדבר יעלה בחיי אדם.

גם אם ישנה ביקורת על העיתונאים, ראוי לעשות זאת בדרך ארץ, בשיח ולא באיומים על חייהם.

רוב רובם של העיתונאים הם מלח הארץ, אוהבים את המדינה ולא מאויביה.

רק לאחרונה ראינו רבים מהעיתונאים מסכנים את נפשם בסיקור מבצע "שומר החומות" במטרה לדווח לתושבים היושבים בבית.

הקשר בין העיתונאים לדוברים הוא על בסיס יומי, לפעמים מסכימים ולעיתים מתווכחים, אך הכול נעשה בשיח ולא חלילה באלימות.

אסור לנו במדינה דמוקרטית עם מגוון דעות, כאשר חופש העיתונות הוא נר לרגלה, להפוך מקום מסוכן לעיתונאים.

רבים מאתנו דוברות ודוברים, באנו מעולם התקשורת, תחום המוכר לנו היטב המצריך תעצומות נפש.

אמנון יוסף, יו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות ודובר עיריית באר שבע, קורא בשם איגוד דוברי הרשויות המקומיות להפסיק את עליהום על העיתונאים, "אנחנו קוראים לציבור בישראל ולמנהיגיו מכל הזרמים, לפעול במשותף להורדת מפלס המתח ולאפשר לעיתונאים בארץ לעשות את עבודתם ללא מורא ופחד. על כולנו לשמור על חופש העיתונות, נשמת אפה של הדמוקרטיה".

Comments


bottom of page