top of page
עדכונים אחרונים

איגוד הדוברים מתגייס להרגעת הרוחות בנגב

במסגרת המאמצים להרגעת הרוחות בערי ישראל בין יהודים לערבים ,איגוד הדוברים מתגייס למשימה להורדת הלחץ, במטרה להחזיר את מרקם היחסים והדו קיום למסלולם התקין.

אתמול(שלישי),התקיימה פגישה במועצה האזורית נווה במדבר ,אותה אירגן, עבד אלמווטלב, דובר המועצה וחבר הנהלת האיגוד, בה השתתפו דוברי הרשויות הבדואיות המאגדות כרבע מיליון תושבים בנגב: מרזוק אלקנאני דובר עיריית רהט, בלאל אלחואטרה דובר המועצה המקומית חורה וסאלם סרור דובר המועצה המקומית כסייפה. כן נטל חלק בישיבה אברהים אלהואשלה ראש המועצה, אישיות מיוחדת ומרכזית בנגב.

בישיבה הוחלט על מספר פעולות הכרחיות וחיוניות לשיפור היחסים בין ערבים ויהודים, ביניהם: קירוב לבבות וקידום המגזר לקדמת הבמה התקשורתית בישראל וזאת במטרה לשקף תמונה אמתית מאוזנת ולא כפי שהיא מוצגת כיום.

מדובר בצעד חיוני והכרחי, כדי להחזיר את השקט, האימון והאחווה, כפי שידענו בעבר.

אמנון יוסף, יו"ר האיגוד ודובר עיריית באר שבע אמר בישיבה ,שבכוונת האיגוד לפעול בנושאים אלה גם בשאר האזורים בארץ .צו השעה ,לחזור כולנו יחד, לחיות בדו קיום ומתוך כבוד הדדי .
Comments


bottom of page