top of page
עדכונים אחרונים

פרס הדוברות המצטיינת בישראל הוענק לצפת

דוברות עיריית צפת זכתה היום (חמישי 26/11/20), בדוברות המצטיינת בתחרות 'כוכב העיר', ע"ש נתי קיי זילברמן ז"ל, מטעם איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל. הפרס בסך 10,000 שקלים הוענק במסגרת הכנס הדיגיטלי של איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל על קמפיין " צפת מתחדשת תתחדש/י גם את/ה ". מטרת הקמפיין הייתה לעצור את ההגירה השלילית מהעיר ולטפל בסוגיית הדימוי השלילי ממנו סובלת צפת.


מנימוקי ועדת השיפוט בראשות פרופסור אלי אברהם מהחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה: " במרכז הקמפיין קיים מיקוד בקהל פנימי וחיצוני תוך רתימת האספקטים החיובים ומקורות העוצמה של העיר תוך שימת דגש עליהם, הקמפיין אף מתייחס לייחודיות ולבעייתיות של אתגרי השנה הנוכחית. הטקטיקה התפרסה על פני שישה מוקדים שונים ומגוונים. הטיפול בתדמית ובמיתוג העיר נעשה מתוך ראיה כוללת כאשר הקמפיין עושה שימוש בכמה זירות וחזיתות. הקמפיין השכיל להשתמש בפלטפורמות רבות, 360 מעלות, באמצעים מסורתיים ובאמצעי תקשורת מתקדמים יחד עם שיתוף הציבור ומעורבותו בצורה שקופה. הקמפיין זכה לחשיפה במישור המקומי כמו גם הארצי ותרם לשינוי אווירה ולפתיחת מהלכים מעשיים הנראים כבר בעיר. מהקמפיין עולה חשיבה אסטרטגית, דגש על יחסי ציבור ויצירתיות רבה בקבלת סיקור מקיף בתקשורת הארצית, הגדרת מדדים ברורים להצלחה, תוך מעקב תמידי ושיפור ניהול הקמפיין באופן קבוע. על כל אלה זוכה פרויקט המיתוג ושיפור התדמית של עיריית צפת בפרס "כוכב העיר" לשנת 2020 לו שותפים ראש תחום המדיה, שלום אלבז ודובר העירייה תמיר אנגל. "


יו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל ודובר עיריית באר שבע, אמנון יוסף ציין את ריבוי העבודות המקצועיות והאיכותיות אשר הוגשו לתחרות והוסיף כי הבחירה לא הייתה פשוטה. יוסף ציין " כי באמצעות עבודה מסורה ומקצועית ללא פשרות מובילה דוברות עיריית צפת שינוי תדמית משמעותי וחשוב מאין כמוהו לעיר ".Comments


bottom of page