top of page
עדכונים אחרונים

תחרות "כוכב העיר" לבחירת הדוברות המצטיינת 2021

בהמשך להודעה בדבר תחרות "כוכב העיר" לבחירת הדוברות המצטיינת 2021, הוחלט כי הפרס לזוכה בתחרות יעמוד על 12,000 ₪ לצורך מלגת לימודים או כמענק כספי.


לבקשת דוברות ודוברים, הוחלט להאריך את מועד ההגשה עד ליום ראשון 21.11.21.

מטרת התחרות היוקרתית שהפכה למסורת ומתקיימת שנה ה-8 ברציפות נועדה לקידום וטיפוח מקצוענות, מצוינות ועידוד יוזמות חדשות בתחום שילוב אמצעי תקשורת חדשים והרשתות החברתיות בשיטות פעולה מגוונות.


תקנון תחרות "כוכב העיר" נוסח ע"י חוקר התקשורת, פרופסור חיליק לימור.


ניתן לשלוח לתחרות עבודות אשר בוצעו ויבוצעו החל מ-1 בינואר 2020 ועד 31.8.21.

את זוכה התחרות תבחר ועדת שיפוט שתכלול 5 בכירות ובכירים מעולם התקשורת, בראשם יעמוד פרופסור אלי אברהם מאוניברסיטת חיפה.

הפרס יוענק בטקס החגיגי במסגרת כנס האיגוד שיתקיים (בין התאריכים 11-8 לדצמבר) במלון דן בירושלים.


בהצלחה.

Comments


bottom of page