top of page
עדכונים אחרונים

נחתם הקוד האתי- כללי אתיקה מקצועית לדוברים ברשויות המקומיות בישראל

דוברי הרשויות המקומיות בישראל, לשכת העיתונות הממשלתית ופורום דוברי משרדי הממשלה, חתמו היום (ד'09/04) על קוד אתי משותף, המסדיר לראשונה בארץ כללי אתיקה מקצועית לדוברי הרשויות המקומיות בישראל.


הקוד האתי נחתם בטקס חגיגי שהתקיים ברמת גן, במעמד יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, ראש לשכת העיתונות הממשלתית ניצן חן, יו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל ודובר עיריית באר שבע אמנון יוסף, נשיאת איגוד דוברי הרשויות המקומיותנורית דאבוש, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עורך דין מייק בלס, דובר איגוד הדוברים ברשויות המקומיות ודובר עיריית רמת השרון גונן אליאסי, נציגי פורום הדוברים הממשלתיים ואורחים נוספים.


מדובר בקוד אתי שנועד לקבוע עקרונות וכללים שינחו את דוברי השירות הציבורי במילוי תפקידם וישמש מצפן ערכי ונורמטיבי. קוד אתי זה משלים את הכללים, הוראות הדין ועקרונות יסוד התנהגותיים המתחייבים מן "השכל הישר" (common sense), החלים על עובדי המדינה ועל עובדי ציבור ואין בו כדי להחליפם או לבטלם.הקוד האתי החדש מגלם את ערכי היסוד המרכזיים בעבודת הדובר שהם: יושר, הוגנות, אמינות ושוויוניות, סודיות ודיסקרטיות, מקצועיות וחתירה למצוינות, נאמנות למדינת ישראל, חוקיה וערכיה, שירותיות, דיוק,ענייניות ויעילות.


יו"ר השלטון המקומי חיים ביבס וראש לשכת העיתונות הממשלתית ניצן חן ברכו על היוזמה וציינו כי הדבר יחזק את תדמית הרשויות המקומיות בארץ ויתרום תרומה משמעותית לקידום מקצוע הדובר. על כתיבת הקוד האתי שקדה ועדה בראשותו של ראש לשכת העיתונות הממשלתית ניצן חן, בשיתוף מיטב אנשי האקדמיה והתקשורת. את איגוד דוברי הרשויות ייצגו בוועדה פרופסור חיליק לימור וחזי חקק דובר עיריית פתח תקוה.


כמו כן הוחלט במסגרת הקוד האתי של הדוברים, על הקמת וועדת אתיקה בראשותו של עו"ד מייק בלס, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ובה חברים שבעה אנשי מקצוע ונציגי ציבור ביניהם, נשיאת איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל נורית דאבוש. וועדת האתיקה תפעל ביוזמתה או בתגובה לפניות שיוגשו אליה, תנחה את הדוברים מעת לעת בסוגיות אתיות, תדון בתלונות שיופנו כלפי הדוברים בגוף הציבורי.


יו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל, אמנון יוסף ציין את חשיבות הקוד האתי לדוברים: "הקוד האתי מהווה את ערכי היסוד המרכזיים בעבודת הדובר וישמש עבורנו כלי עבודה חיוני, עם מצפן ערכי ונורמטיבי, שיסדיר אחת ולתמיד את כללי המקצוע".


לצפייה בקוד האתי - לחצו כאן

bottom of page