top of page
עדכונים אחרונים

תחרות כוכב העיר

"כוכב העיר": הנהלת איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל החליטה לקיים תחרות לעבודות מצטיינות בתחום יחסי הציבור והדוברות בין כל הדוברים של הרשויות, המועצות האזוריות והמקומיות בישראל. תקנון תחרות "כוכב העיר", נוסח על ידי פרופסור חיליק לימור, מומחה מספר 1 בישראל בתחום התקשורת ומחבר הספר "יחסי ציבור אסטרטגיה וטקטיקה", ואושר על ידי יועץ המשפטי של האיגוד עו"ד דן חי. הפרס יקר הערך לזוכה במקום הראשון בתחרות: השתלמות של שבוע ימים בחו"ל ביעד אירופי הפועל בתחום הדוברות והתקשורת. לתחרות אפשר להגיש עבודות שבוצעו במהלך השנה הקודמת 2013 (התקנון יפורסם באתר האיגוד) מועד אחרון להגשת העבודות 30.10.14. את הזוכה בתחרות תבחר ועדת שיפוט שתכלול שבעה חברים (לא מקרב חברי הנהלת האיגוד), וביניהם אישי ציבור ואנשי מקצוע מתחום התקשורת, יח"צ והדוברות והפרס יוענק בטקס חגיגי במסגרת כנס ירושלים של האיגוד שיתקיים במלון דן, בין התאריכים 10-13 לדצמבר. כאן המקום להודות לפרופסור חיליק לימור, שמלווה אותנו ותורם לנו רבות מהידע המקצועי העצום, לטובת האיגוד. התחרות תשקף את היכולות המקצועיות של דוברי הרשויות המקומיות בישראל שאליהן יחשפו כלל אנשי התקשורת בארץ. אנו מאחלים הצלחה גדולה לכל המשתתפים בתחרות.

לצפייה בתקנון לחצו כאן

bottom of page