top of page
עדכונים אחרונים

הדוברים שואבים מים

הנהלת איגוד דוברי הרשויות המקומיות קיימה (30/4/15) את ישיבת ההנהלה ב"נחלת ראובן" הקסומה בנס ציונה. בישיבה דנו בשורה של נושאים שעל הפרק וביניהם קידום כנס ירושלים הבא, שינוי הגדרת התפקיד הקיימת במשרד הפנים לדוברי הרשויות המקומיות, מינוי דוברים/ות במועצות המקומיות ובמגזר הערבי ועוד. ​​

הדוברים קיבלו במקום סקירה על ראשיתה של המושבה נס ציונה בהתיישבותה של משפחה יחידה בוואדי אל-חנין ב – 1883 כאשר אבי המשפחה, ראובן לרר, רכש פרדס בן 2,000 דונם מידי גרמני מכת הטמפלרים תמורת אחוזה שהייתה לו ליד אודסה. כמו כן, התנסו הדוברים בעבודות שאיבת המים מהבאר המקומית, באווירה אותנטית.

תודה לדובר נס ציונה תומר תדהר על האירוח הלבבי.

bottom of page