top of page
עדכונים אחרונים

חשמל באוויר

הנהלת איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל ערכה סיור לימודי מרתק (03/09) במתקני חברת החשמל בחדרה. חברי האיגוד זכו לקבלת פנים חמה ועמדו מקרוב אחר הליך יצור החשמל והאתגרים שבהם עומדת החברה.

דוברי הרשויות המקומיות עומדים בקשר ישיר במהלך כל השנה עם נציגי חברת החשמל באמצעות מערך הדוברות של החברה והסיור הוסיף להידוק הקשר בין הצדדים. הנהלת האיגוד ציינה לשבח את נציגי חברת החשמל, על הקשר הישיר והבלתי אמצעי עם דוברי הרשויות ברחבי הארץ, בכל שעה, בכל עונה ובכל מזג אוויר ועל פעילותם, לילות כימים, לתת שירות מקצועי ולדאוג שכולם ייהנו מאספקת חשמל שוטפת. יו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל ודובר עיריית ב"ש, אמנון יוסף, הוסיף: "איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל וחברת החשמל, פועלים במשותף בעת רגיעה וחירום לטובת תושבי המדינה. שיתוף הפעולה במבצע צוק איתן ובמהלך סופת החורף הקשה שפקדה את ישראל, הוכיח עד כמה חיוני ויש חשיבות לקשר בין שני הגופים. בשם חבריי הדוברים ברחבי הארץ ובשם הנהלת האיגוד, אני רוצה להודות לצוות הדוברות של חברת החשמל בראשותה של דליה בודינגר, לאילן ארנון המיוחד, לאיריס שחל וכן לסמנכ"ל רגולציה, קשרי ממשל ותקשורת בחברת החשמל, אורן הלמן, על הסיור הלימודי המרתק".

bottom of page