top of page
עדכונים אחרונים

מדלית האיגוד הוענקה ללביאה פישר דוברת כרמיאל

איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל, נפרד מדוברת עיריית כרמיאל לביאה פישר שלו, המסיימת את תפקידה בסוף השנה 24 לאחר שנות שירות.

פישר, שימשה בעבר כיו"ר איגוד דוברי הרשויות וכן דוברת המרכז השלטון המקומי בתקופת כהונתו של עדי אלדר כיו"ר.

לביאה ,נחשבת בעיני רבים כפורצת דרך ומורה לרבים מקרב דוברות והדוברים בישראל.

בטקס מרגש שנערך במסגרת כנס איגוד הדוברים בירושלים, העניקו יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס ויו"ר האיגוד דובר עיריית באר שבע, מדלית הוקרה ללביאה.

בדברי הברכה ציין יוסף, את תרומתה הרבה של לביאה לאיגוד ולדוברות בכלל .

bottom of page