top of page
עדכונים אחרונים

מהלך הסברתי לאומי לחיזוק מערך המילואים

לפני מספר ימים שלחנו יו"ר המרכז לשלטון מקומי חיים ביבס ואנוכי מכתב אל ראשי הרשויות, מכתב העוסק בהירתמות הרשויות למהלך לאומי שמטרתו חיזוק הקונצנזוס הציבורי סביב משרתי המילואים. מהלך נוסף עליו תקבלו מידע בהמשך, הינו מבצע החזרת ציוד לצה"ל. מערך המילואים מהווה מרכיב מרכזי בכוחו של צה"ל. משרתיו תורמים מזמנם למען המדינה תוך ויתורים משמעותיים בעבודה, בלימודים ובחיי המשפחה. בשנים האחרונות נחלשה התמיכה באנשים אלה והם נתקלים לא פעם בחוסר הירתמות מצד סביבתם. הרעיון העומד במרכז מהלך ההסברה, הוא להציב על שלטי החוצות שבכל רשות את תמונותיהם של משרתי המילואים (המתגוררים באותה רשות), בצירוף אמירת תודה להם ולשאר משרתי המילואים. מהלך ההסברה יתקיים סביב יום ההוקרה למערך המילואים, שייערך ב- 26.5.16. אופן הוצאת המהלך לפועל: • בתקופה האמורה, תקצה כל רשות את אמצעי הפרסום שבידיה, לטובת המהלך. • אנשי המילואים הרלוונטיים לכל רשות ייבחרו על ידי צה"ל, והרשויות תעודכנה בשמותיהם מראש. צילום אנשי המילואים ועיצוב השלטים, יתבצעו ע"י צה"ל. • הדפסת החומרים ותלייתם בשלטי החוצות, תהיינה באחריות הרשויות. • לצורך העבודה, אבקשכם להעביר אל הגורמים המפורטים מטה מספר נתונים: 1. מספר משוער של שלטי החוצות אשר יוקצו לטובת המהלך. 2. מידות השלטים, נתוני הקבצים הנדרשים ולוגו של הרשות בקובץ PNG. 3. שמות חברות שלטי החוצות, מולן עובדת הרשות.

אני מודה לכם מראש על הירתמותכם למהלך חשוב זה. הצלחתו היא הצלחתנו. ליצירת קשר והעברת הפרטים: יחידת דובר צה"ל: עמית בן יאיר - 0525424336 | אביב סגרון - 0525909446 מייל: campaigns.idf@gmail.com

שלכם אמנון יוסף יו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל ודובר עיריית באר שבע

bottom of page