top of page
עדכונים אחרונים

תחרות "כוכב העיר" 2016 יוצאת לדרך

מי הדוברים/ות המצטיינים/ות שיזכו בהכשרה מקצועית חלומית בחו"ל?


דובר/ת יקר/ה,


אני גאה לבשר שתחרות "כוכב העיר" לשנת 2016 יוצאת לדרך. התחרות מיועדת לבחירת עבודות מצטיינות בתחומי יחסי הציבור והדוברות בשלטון המקומי.


בתחרות, המתקיימת זו השנה השלישית, יש שני מסלולים. האחד מיועד לדוברים בעיריות והשני לדוברים במועצות המקומיות והאזוריות.


מטרות התחרות הן, בין היתר: קידום ופיתוח מקצוענות ומצוינות בקרב הדוברים ועידוד יוזמות חדשות (תוך שילוב אמצעי תקשורת חדשים ושיטות פעולה מגוונות) בתחומי הדוברות ויחסי הציבור.


לתחרות ניתן להגיש עבודות שבוצעו בפועל במהלך השנה הקלנדרית שחלפה - 2015.


חבר השופטים יורכב משבעה חברים, נציגי ציבור ואנשי מקצוע ובלבד שאינם קשורים ישירות ו/או בעקיפין לעבודות שיוגשו לתחרות. בראש חבר השופטים יעמוד נציג ציבור.


הפרס לזוכה/ים - השתלמות מקצועית ביעד אטרקטיבי בחו"ל - יוענק בכנס השנתי של איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל, שיתקיים בחודש נובמבר באשדוד . להזכירכם: הזוכה בתחרות "כוכב העיר" לשנת 2014 היתה דוברת עיריית נצרת עלית, אורנה יוסף בוחבוט, והפרס שהוענק לה היה נסיעת-השתלמות בת שבוע בניו-יורק. הזוכה בתחרות לשנת 2015 היה דובר עיריית אשדוד, אדי בן-חמו, וגם לו יוענק פרס של נסיעת-השתלמות בת שבוע בניו-יורק.


מצ"ב תקנון התחרות ופרטים על הדרך להגשת עבודות לתחרות. את העבודות ניתן להגיש עד ל- 15.10.16 באמצעות כתובת המייל: igud@br7.org.il

בברכה,

אמנון יוסף

יו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל

ודובר עיריית באר שבע


bottom of page