top of page
עדכונים אחרונים

דברור הסדרי הנגישות לאנשים עם מוגבלות ברשות המוניציפלית

עמותת "נגישות ישראל" פועלת לקידום הנגישות והשתלבותם בחברה של אנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם על מנת שאלה יוכלו לחיות בישראל בשוויון, בזכות, בכבוד ובמקסימום עצמאות.

איגוד דוברי הרשויות המקומיות והאזוריות בישראל חבר לעמותת "נגישות ישראל" בקריאה לכבד את החוק ולפעול להסדרת פרסום הנגישות ברשות על כל תחומי החיים, השירותים והפעילות של הרשות.

דוברי הרשויות, אחראים למיתוג הרשות, דואגים לפרסם את הישגיה של הרשות ואחראים לפרסום האירועים והפעילויות השונות של הרשות ובכלל זה גם את הסדרי הנגישות והתאמות הנגישות שהותקנו לטובת האנשים עם המוגבלות.

מטרת פרסום הסדרי והתאמות הנגישות ברשות היא לאפשר לאדם עם מוגבלות, כל אדם וכל מוגבלות, לדעת מראש על קיומם של הסדרי הנגישות על מנת שיוכל לכלכל צעדיו בהתאם ולמנוע ממנו עוגמת נפש מלהגיע לאירוע ולגלות כי אינו נגיש. בנוסף לכך, בפרסום הסדרי הנגישות, יש להוביל לכך ש"אירוע נגיש יהיה אירוע מרוויח", שכן מניסיוננו, אנשים עם מוגבלות בדרך כלל מניחים שלא מתקיימים הסדרי נגישות באירועי התרבות והפעילות האחרת ומשכך נמנעים מלהגיע אליהם. פרסום הסדרי הנגישות יגרום להשתתפותם של יותר אנשים ושיפור בשביעות רצונם.

פרסום הסדרי נגישות מחויבת בתקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – נגישות לשירות. מדובר בתקנה טובה שאינה עולה כסף.

כל שעליכם לעשות הינו לוודא שבכל הודעה לעיתונות תצרפו מידע מפורט על הסדרי הנגישות לכל סוגי המוגבלויות ובנוסף לפרסם מידע זה באתר האינטרנט של הרשות ובמוקד פניות ציבור הטלפוני שלכם ובאתר עמותת נגישות ישראל www.aisrael.org

עמותת "נגישות ישראל", עם הנשיא והמייסד, יובל וגנר, ויו"ר איגוד הדוברים ברשויות המקומיות והאזוריות בישראל, אמנון יוסף, סיכמו ביניהם על שיתוף פעולה בקידום והטמעת תהליכי פרסום הסדרי הנגישות והנגשת הפרסום והמידע ברשות למען התושבים וכלל האנשים עם מוגבלות בהתאם לתקנות הנגישות.

עמותת "נגישות ישראל" מזמינה אתכם להסתייע בידע הרב שנצבר בעמותה בהובלת תהליכי ההנגשה וההטמעה של הנגישות בארגונים גדולים, בנית D.N.A של נגישות בארגון, בצורה מאוד פשוטה וחסכונית מבחינת עלויות.

bottom of page