top of page
עדכונים אחרונים

לראשונה דוברי הרשויות המקומיות בישראל יקבלו תעודת לע"מ

לשכת העיתונות הממשלתית תחל בקרוב להנפיק לדוברי הרשויות המקומיות בישראל, תעודת דובר בדומה לתעודת עיתונאי. כך סוכם בין מנהל לע"מ ניצן חן, ליו"ר דוברי הרשויות המקומיות בישראל, דובר עיריית באר שבע אמנון יוסף בתום בחינת הדבר ובהתאם לכללים למתן תעודה מטעם הלשכה. התעודות יינתנו לדוברים שיעמדו בקריטריונים ויחתמו על הקוד האתי שנחתם ונכנס לתוקפו לפני כשנתיים (הקוד גובש על ידי לע"מ יחד עם צוות מומחים מטעם האיגוד) וכן, לדובר שנבחר במכרז רשמי של הרשות ומועסק במשרה מלאה כעובד עירייה במשך שנה ומעלה. ניצן חן מנהל לע"מ ציין: "זהו מהלך משמעותי במיצוב תפקיד הדובר והתמקצעותו, בהגדרת מעמדו ובהפיכתו לגורם דומיננטי במפת התקשורת הדינמית והמשתנה" אמנון יוסף יו"ר האיגוד ודובר עיריית באר-שבע הודה לניצן חן על שיתוף הפעולה המיוחד שנרקם בין לע"מ לאיגוד בנושאים חשובים כדוגמת הקוד האתי והוסיף "מדובר במהלך חשוב נוסף לביסוס וחיזוק מעמד הדובר ברשויות המקומיות בישראל ".

bottom of page