top of page
עדכונים אחרונים

דוברי הרשויות המקומיות בביקור בגל"צ


חברי איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל, ערך ביקור בתחנה הצבאית גלי צה"ל.

במהלך הביקור נפגשו הדוברים עם מגישים, כתבים ועורכים בכירים בתחנה וכן עם אנשי התחנה המוסיקלית גלגל"צ.

הדוברים שמעו סקירה מקיפה ממפקד גל"צ שמעון אלקבץ.

יו"ר האיגוד ודובר עיריית באר שבע אמנון יוסף, הודה לאלקבץ על הכנסת האורחים.


בתמונה: יוסף, מעניק לאלקבץ, בשם האיגוד מגן הוקרה.


bottom of page