top of page
עדכונים אחרונים

שר האוצר העניק את פרס הדוברות המצטיינת בישראל לעיריית נצרת

דוברת עיריית נצרת עילית אורנה יוסף בוחבוט, זכתה בסוף השבוע בתחרות "כוכב העיר" שערך איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל בנתניה. הפרס הוענק על קמפיין "יחידת עילית" - כדי להתמודד עם החשדות כנגד ראש העיר שנחשד בפלילים, הסיקור השלילי של העיר, עזיבה של תושבים וירידה חדה בגאווה העצמית שלהם החלה מחלקת הדוברות בעירייה בקמפיין מרתק שבא לעצור את הנטישה של התושבים, להעצימם ולהתמודד עם תדמית ציבורית, עצמית ותקשורתית מאתגרת. במסגרת הקמפיין נהפכו התושבים לחלק מתהליך השינוי, נוצרה שפה ומילון מושגים חדש.


את פרס לזוכה המאושרת העניקו שר האוצר משה כחלון, נשיאת איגוד הדוברים נורית דאבוש, יו"ר ועדת השיפוט פרופסור אלי אברהם, מנכ"ל יפעת תקשורת מני אברהמי ויו"ר האיגוד אמנון יוסף.

הפרס לזוכה סדנא מקצועית בניו-יורק.


bottom of page