top of page
עדכונים אחרונים

תשלום דמי חבר לאיגוד הדוברים לשנת 2019

דוברות ודוברים יקרים,חוזר מנכ"ל ינואר 2019 , עבור תשלום דמי חבר לאיגוד הדוברים לשנת 2019 , נשלח אליכם.

התשלום השנה יעמוד על 800 שקלים בלבד כפי שהיה בשנה קודמת .

את הסכום הנדרש אפשר להעביר ישירות לבנק הפועלים (12) סניף 477 ברחוב הר בוקר 7 מרכז מסחרי רמות, באר שבע , מספר חשבון 79482 .

המחאות יש לשלוח לכתובת:

לשכת דובר עיריית באר שבע, כיכר מנחם בגין ת.ד. 15.


אני מבקש מכל אחת ואחד מכם, לדאוג בהקדם לתשלום דמי החבר, הנחוצים להמשך פעילות האיגוד.
אמנון יוסף

יו"ר איגוד דוברי הרשויות

המקומיות בישראל

ודובר עיריית באר שבע

bottom of page