top of page
עדכונים אחרונים

דובר עיריית באר שבע אמנון יוסף נבחר פה אחד לתפקיד יו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל

בבחירות להנהלת איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל, שהתקיימו בסוף השבוע (חמישי, 4/4) בעיר יבנה, נבחר דובר עיריית באר שבע, אמנון יוסף, פה אחד, ליו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל. יוסף המשמש כדובר עיריית באר שבע ב - 24 השנים האחרונות, נבחר פעם שלישית ברציפות ליו"ר האיגוד.

איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל, נחשב לחוד החנית, הזרוע ההסברתית של הרשויות והמועצות בישראל בימי רגיעה וחירום. האיגוד הוקם במטרה לאפשר לדוברים פעילות משותפת בצד המקצועי והאתי, לחזק את מעמד הדובר ולקדם השתלמויות ושיתופי פעולה בין הדוברים. האיגוד מקיים במהלך השנה ימי עיון, קורסים ייחודיים ומשותפים עם מוסדות להשכלה גבוהה, ביקורים במוסדות ובגופים שונים וכנס שנתי בו משתתפים אנשי מקצוע ותקשורת מובילים בישראל.

בהנהלת האיגוד החדשה שנבחרה, חברים 15 דוברות ודוברים מרשויות ומועצות מרחבי הארץ.

יו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל ודובר עיריית באר שבע, אמנון יוסף, אמר עם היבחרו : " אני נרגש ומודה על האמון הרב שניתן לי להמשיך ולהוביל את האיגוד גם בחמש השנים הקרובות. אני מתחייב להמשיך ולפעול למען הדוברים בנחישות ובאחריות".

bottom of page