top of page
עדכונים אחרונים

עדכון קורונה - 'תחרות כוכב העיר'

דוברות יקרות ודוברים יקרים,

להלן מספר עדכונים:

  • לצערנו בשל מגפת הקורונה לא נקיים את הכנס השנתי של האיגוד ככול שנה.

  • הנהלת האיגוד בדקה אפשרות לקיים כנס יומי באחד מבתי המלון בירושלים אך גם כאן המצב וחוסר הוודאות מקטין את הסיכויים להוציא לפועל את המפגש.

  • ההנהלה החליטה לקיים את תחרות " כוכב העיר" לבחירת הדוברות המצטיינת. אין ספק שבמהלך השנה נעשו קמפיינים מצוינים וראויים.

בראש צוות השיפוט לבחירת הדוברות המצטיינת יעמוד גם השנה פרופסור אלי אברהם מאוניברסיטת חיפה.

התקנון אותו חיבר פרופסור חיליק לימור, ישלח אליכם במייל וכן ניתן יהיה להוריד אותו מאתר האיגוד. את העבודות לתחרות ניתן לשלוח עד לתאריך 31.10.2020 .

הפרס שיוענק לזוכה: השתלמות מקצועית ויוקרתית

bottom of page