top of page
עדכונים אחרונים

תוספת כוח לדוברות ודוברי הרשויות המקומיות בישראל: ארבעה תפקידים חדשים מצטרפים לחטיבת הדוברות

לראשונה בתולדות איגוד דוברות ודוברי הרשויות המקומיות בישראל, נוספו ארבעה תפקידים חדשים למערך הדוברות הרשותית.

מדובר בארבעה תפקידים אשר אושרו לאחרונה ע"י משרד הפנים המהווים תוספת משמעותית וברוח הזמן למערך ההסברה של העיריות בארץ.

 

התפקידים החדשים שניתן כיום לאייש במכרזים:

 

א.   אחראי תחום הסברה.

ב.   ממונה ניו מדיה וערוצי דיגיטל ביחידת הדוברות.

ג.     ממונה פרסום, שיווק ומיתוג ביחידת הדוברות.

ד.    ממונה תוכן אינטרנט רשותי.

 

יש לציין, צוות מטעם האיגוד יחד עם נעמה אביטן, סגנית מנהל אגף בכיר בקרת הון אנושי במשרד הפנים, עבדו במשך מספר חודשים על הגדרת התפקידים החדשים, שמטרתם היא לייעל את עבודת הדובר בעידן החדש  והרב תקשורתי.

 

אמנון יוסף, יו"ר האיגוד ודובר עיריית באר שבע, ציין את חשיבות תוספת התפקידים הנחוצים בימים של שגרה וחירום: "כידוע, דוברי הרשויות משמשים ביום-יום חוד החנית הסברתית לתושבים במדינה ולאחרונה ביתר שאת במלחמת 'חרבות ברזל' באמצעות הודעות חיוניות ומצילות חיים המועברות מדי יום לציבור הרחב.

אני רוצה להודות למשרד הפנים על הרצון והסיוע הרב לחיזוק מעמדו של הדובר".

Comments


bottom of page