top of page
עדכונים אחרונים

מהלך הסברתי לאומי לחיזוק מערך המילואים


בחודש מאי אשתקד יצא לאור קמפיין משותף לצה"ל ולרשויות המקומיות, שהוקיר את מערך המילואים ומשרתיו וזכה להדים חיובים רבים בחברה הישראלית בכלל ובקרב משרתי המילואים בפרט.

בקמפיין הקודם לקחו חלק רשויות רבות, שתרמו באופן ניכר להצלחתו.

בעקבות ההצלחה בשנה שעברה, גם השנה יצא צה"ל בקמפיין הוקרה למערך ומשרתיו, שעיקרו סביב יום ההוקרה החל ב- 15.05.17.

הרעיון לקמפיין השנה הוא – "ישראל מצדיעה למשרתי המילואים", כשבמהלכו יקדישו תושבי המדינה "הצדעה" למשרת מילואים הקרוב לליבם.


כידוע, צה"ל מתבסס בימי רגיעה וחירום על אנשי המילואים, שעוזבים את משפחתם ומקום עבודתם ותורמים מזמנם להגנת המולדת. עם כל הקושי והמחיר האישי שהם משלמים, המילואימניקים עושים זאת מתוך אהבה ודאגה לשמור על ביטחוננו. בקמפיין משותף נוסף שנוביל עם צה"ל נוכל לתרום את חלקנו בהעמדת מתקני הפרסום שברשותנו, בהם: שלטי חוצות, אתר אינטרנט, פייסבוק ויישומון עירוני לעידוד ותמיכה במשרתי המילואים.


אנו קוראים לכם להתגייס ולסייע בפרסום קמפיין ההוקרה למערך המילואים כחלק חשוב מפעילותנו לטובת תושבינו בערים וביישובים ומתוך גאווה והכרת תודה לצה"ל. לטובת פרסום הקמפיינים דובר צה"ל יצור קשר עם דוברי הרשויות.bottom of page