top of page
עדכונים אחרונים

מי יהיו העיתונאים המצטיינים של ישראל?

איגוד דוברי הרשויות המקומיות מקיים תחרות לבחירת הכתבים המצטיינים בתחום המוניציפלי

איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל ממשיך במסורת אשר החלה בשנה שעברה לבחירת העיתונאי המצטיין בארץ בתחום המוניציפלי.

השנה החליטה הנהלת האיגוד לפצל את התחרות לשתי קטגוריות:

  • "כתבה מקומית", בה יורשו להשתתף עיתונאים מכלי התקשורת הארציים

  • "כתב/ת מקומי/ת", מיועדת לכתבים מקומיים בלבד


הפרס יוענק לזוכים על כתבות ותכניות עיתונאיות מצטיינות- מודפסות, משודרות או מקוונות, העוסקות במגוון הנושאים הקשורים לתחום המוניציפלי.


מטרת התחרות, היא קידום וטיפוח המקצוענות, המצוינות והאיכות בתחומי העיתונות והעיתונאות, המתמקדים בנושאים מוניציפליים, על ההיבטים השונים והמגוונים.


הגשת המועמדות לתחרות, יכולה להיעשות ע"י מי שמפרסם את העבודה העיתונאית או ע"י ממליצים. את הכתבות ניתן להגיש עד לתאריך 21.10.19.

מצ"ב תקנון התחרות אשר חיבר פרופ' חיליק לימור מאנשי האקדמיה החשובים בתחום התקשורת בישראל. העבודות יוגשו באמצעות האינטרנט לכתובת הבאה: igud@br7.org.il

את העיתונאים המצטיינים תבחר ועדה בה חברים שלושה שופטים.

לכל זוכה יוענק פרס כספי ע"ס 10,000 ₪.


טקס הענקת הפרס יתקיים במסגרת הכנס השנתי של איגוד דוברי הרשויות המקומיות אשר יתקיים בנובמבר השנה.


יו"ר איגוד דוברי הרשויות המקומיות בישראל ודובר עיריית באר שבע, אמנון יוסף: " לאור ההצלחה הרבה לה זכתה התחרות בשנה קודמת בה השתתפו רבים מהעיתונאים בארץ אני גאה ושמח לקיים גם השנה את התחרות הייחודית העוסקת במגוון הנושאים המוניציפליים החשובים שבהם מטפלת התקשורת ואף להרחיבה. התרומה שלנו לקיום התחרות היא קידום וטיפוח המקצוענות והמצוינות בתחום העיתונות".


לצפייה בתקנון יש ללחוץ כאן

bottom of page