top of page

כנס איגוד דוברות ודוברי הרשויות

 

כנס האיגוד השנתי התקיים בין התאריכים 23-26 לנובמבר 2022  במלון דן אכדיה בהרצליה.

לפרטים נוספים ולתקנון תחרות כוכב העיר

bottom of page