* הרשמות והשתתפות בתחרות כוכב העיר יש לשלוח לכתובת igud@br7.org.il

כנס איגוד דוברי הרשויות 2018